Welkom bij Bink Design

Graag nemen wij u aan de hand op de website om een uitleg te geven aan onze werkzaamheden.

In de initiatieffase worden wij betrokken om mee te denken over het ontwikkelen van een bouwproject. Door goed te luisteren naar de wensen en rekening te houden met alle facetten in het bouwproces, kunnen wij zorgen voor een kwaliteitsproduct dat aan de eisen voldoet.

Met u, en eventuele derden, wordt een plan van aanpak uitgewerkt en een Programma van Eisen opgesteld. Wij helpen u keuzes te maken in het ontwikkelingsproces en verantwoord te beslissen. Dit kan door bijvoorbeeld de constructie en het materiaalgebruik met het ontwerpteam te bespreken, waarbij opties bekeken en berekend worden. Door daarbij gebruik te maken van de kwaliteiten en kennis van alle betrokken partijen, is het mogelijk het ontwerp beter te beheersen. Faalkosten en allerlei onnodige budgetoverschrijdingen kunnen tijdens de bouwfase worden voorkomen en bovendien wordt door de nauwe samenwerking een kwalitatief beter product/project ontwikkeld. Wij sturen en beheersen voor u het project over de gehele levensduur, van idee tot product, onderhoud en beheer. Het biedt u structuur en zorgt voor een transparant ontwerp- en bouwproces.

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes