Fasering

Elk project bestaat uit meerdere fasen. Deze lopen tijdens het proces niet geheel achter elkaar, maar lopen in elkaar over of lopen parallel met elkaar. Ieder project is anders, en moet daarom ook anders aangepakt worden. Daar kunnen wij u goed in begeleiden.

01  Initiatief/haalbaarheid (IH)
Het doel van deze fase is het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voorzien.


02 Project definitie (PD)
Het doel van deze fase is het zodanig inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.


03 Structuurontwerp (SO)
Het doel van deze fase is het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.


04 Voorontwerp (VO)
Het doel van deze fase is het ontwikkelen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.


05 Definitief Ontwerp (DO)
Het doel van deze fase is het ontwikkelen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en aard en capaciteit van de installaties.


06 Technisch Ontwerp (TO)
Het doel van deze fase is het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.


07 Prijs- en contractvorming (PC)
Het doel van deze fase is het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, afhankelijk van de contractvorm al dan niet inclusief ontwerp, financiering, onderhoud en/of exploitatie.


08 Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)
Het doel van deze fase is het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.


09 Uitvoering – Directievoering
Het doel van deze fase is het namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.


10 Gebruik/exploitatie
Het doel van deze fase is het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting.